ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gu2 (จู้อิน ㄍㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ