ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

greatest

  1. รูปผันขั้นสุดของ great