ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

greater

  1. รูปผันขั้นกว่าของ great