ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

grant (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม grants, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ granting, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ granted)

  1. อนุญาต
  2. ยอมให้