ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

geng4 (จู้อิน ㄍㄥˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gèng