ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

geng3 (จู้อิน ㄍㄥˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gěng