ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

geng1 (จู้อิน ㄍㄥ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gēng