ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

geng1 (จู้อิน ㄍㄥ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gēng