ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gei3 (จู้อิน ㄍㄟˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gěi