ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

ge3 (จู้อิน ㄍㄜˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ