ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

ge1 (จู้อิน ㄍㄜ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ