ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gao3 (จู้อิน ㄍㄠˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gǎo