ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

gan3 (จู้อิน ㄍㄢˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gǎn