ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

gan3 (จู้อิน ㄍㄢˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ gǎn