ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

gan1 (จู้อิน ㄍㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ gān