ภาษาอังกฤษแก้ไข

gallium (กะลียัม)

คำนามแก้ไข

  1. แกลเลียม