ภาษาอังกฤษแก้ไข

gadolinium (กะโดลินียัม)

คำนามแก้ไข

  1. แกโดลิเนียม