ภาษาตุรกีแก้ไข

คำนามแก้ไข

gümüş

  1. เงิน

ภาษาอาเซอร์ไบจานแก้ไข

คำนามแก้ไข

gümüş

  1. เงิน