ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

fumée ญ. (นับไม่ได้)

  1. ควัน
  2. ไอน้ำ