ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

fullest

  1. รูปผันขั้นสุดของ full