ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

fuller

  1. รูปผันขั้นกว่าของ full