ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fu3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fu3 (จู้อิน ㄈㄨˇ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ