ภาษากวางตุ้ง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fu3

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fu3 (จู้อิน ㄈㄨˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ