ภาษากวางตุ้ง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fu1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fu1 (จู้อิน ㄈㄨ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ