ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fu1

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fu1 (จู้อิน ㄈㄨ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ