ภาษาเอสเปรันโตแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

floro (ฟโลโร) (กรรมการกเอกพจน์ floron, พหูพจน์ floroj, กรรมการกพหูพจน์ florojn)

  1. ดอกไม้