ภาษามาลากาซีแก้ไข

เลขแก้ไข

fito ambinifolo

  1. สิบเจ็ด