ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fen4 (จู้อิน ㄈㄣˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fèn