ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fen2 (จู้อิน ㄈㄣˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fén