ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fei4 (จู้อิน ㄈㄟˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ fèi