ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fei4 (จู้อิน ㄈㄟˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fèi