ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fei1 (จู้อิน ㄈㄟ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fēi