ภาษาละตินแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำนามแก้ไข

farīna ญ. (สัมพันธการก farīnae); การผันที่ที่หนึ่ง

  1. แป้ง

ภาษาอิตาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

farina ญ. (พหูพจน์ farine)

  1. แป้ง