ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

fang3 (จู้อิน ㄈㄤˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fǎng