ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fang1 (จู้อิน ㄈㄤ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fāng