ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fan2 (จู้อิน ㄈㄢˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fán