ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fan1 (จู้อิน ㄈㄢ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ fān