ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fa2 (จู้อิน ㄈㄚˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ