ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fa1 (จู้อิน ㄈㄚ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ