ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

fa1 (จู้อิน ㄈㄚ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ