ภาษาโรฮีนจาแก้ไข

เลขแก้ไข

fañs (อักษรฮานิฟ 𐴉𐴝𐴣𐴏𐴢)

  1. ห้า