ดูเพิ่ม: fang, Fang, fáng, fāng, Fāng, และ fǎng

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

fàng (จู้อิน ㄈㄤˋ)

  1. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  2. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  3. การถอดอักษรแบบพินอินของ
  4. การถอดอักษรแบบพินอินของ