ภาษาอังกฤษแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

enroll (ปัจจุบันกาลสามัญเอกพจน์บุรุษที่สาม enrolls, ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ enrolling, อดีตกาลสามัญและอดีตกาลสมบูรณ์ enrolled)

  1. ลงทะเบียน