ภาษาฝรั่งเศสแก้ไข

คำอุทานแก้ไข

enchanté

  1. ยินดีที่ได้รู้จัก