ภาษาอังกฤษแก้ไข

เลขภาษาอังกฤษ
 <  10 11 12  > 
    เชิงการนับ : eleven
    เชิงอันดับที่ : eleventh
    ตัวคูณ : elevenfold

การออกเสียงแก้ไข

เลขแก้ไข

eleven

  1. สิบเอ็ด