ภาษาอังกฤษแก้ไข

คำคุณศัพท์แก้ไข

easier

  1. รูปผันขั้นกว่าของ easy