ภาษากวางตุ้งแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

e4

  1. การถอดอักษรแบบยฺหวืดเพ็งของ 𡃀

ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

e4 (จู้อิน ㄜˋ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ è