ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

e2 (จู้อิน ㄜˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ é