ภาษาอังกฤษแก้ไข

dysprosium (ดิสโปรสียัม)

คำนามแก้ไข

  1. ดิสโพรเซียม