ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

duo4 (จู้อิน ㄉㄨㄛˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ duò