ภาษาจีนกลาง

แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน

แก้ไข

duo3 (จู้อิน ㄉㄨㄛˇ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ duǒ