ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

duo2 (จู้อิน ㄉㄨㄛˊ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ duó