ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

dun1 (จู้อิน ㄉㄨㄣ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ dūn