ภาษาอังกฤษแก้ไข

dubnium (ดืิบนียัม)

คำนามแก้ไข

  1. ดุบเนียม