ภาษาจีนกลาง แก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมัน แก้ไข

du4 (จู้อิน ㄉㄨˋ)

  1. การสะกดแบบอื่นของ