ภาษาจีนกลางแก้ไข

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

du2 (จู้อิน ㄉㄨˊ)

  1. การสะกดอีกรูปหนึ่งของ